2 oktober 2020
In 2021 wordt kwaliteitsborging een verplichting voor de aanvrager van de omgevingsvergunning. Dan treedt de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen in werking, in eerste instantie voor de bouw van woningen en bedrijfspanden. Plantoetsing en controle…