Do’s & don’ts van abest inventariseren: Het 4-ogen principe en de dubbele check

Door De Oplossers

Iedereen reageert anders: De één raakt helemaal in het paniek bij het woord ‘asbest’ en de ander bagatelliseert alles wat er mee te maken heeft. De waarheid ligt, zoals zo vaak, in het midden.

“Wij in de bouw weten wel waar de asbest zich bevindt”,  althans dat denken we. Helaas houdt de kennis na een golfplaat, rioolbuis, dakbeschot of vensterbank al snel op. Dit zijn echter maar vier van de meer dan 3.500 toepassingen waarin asbest is gebruikt! Daarnaast verandert de wet- en regelgeving voor asbest regelmatig en ook worden we soms door onjuiste informatie van de media op een verkeerd spoor gezet…

Een slechte zaak, zeker binnen de context dat er jaarlijks nog méér slachtoffers vallen door asbest dan in het verkeer! Ga dus nooit ‘zomaar aan het werk’. Voor de renovatie, verbouwing en (gedeeltelijke) sloop van gebouwen of objecten die zijn gebouwd vóór 1994 is volgens de wettelijke regelgeving een asbestinventarisatie nodig. Die inventarisatie komt als volgt tot stand:

Het voortraject

Een goed eindresultaat begint bij een gedegen vooronderzoek. Grondige deskresearch levert een belangrijke basis voor goed veldwerkonderzoek. Tritium Advies besteedt dan ook veel aandacht aan het voortraject. Wij melden het onderzoek aan in het LAVS (Landelijk Asbestvolgsysteem). Alle relevante stukken en tekeningen worden opgevraagd en we gaan na of er al  eerder is geïnventariseerd. Op basis hiervan wordt het inventarisatieplan gemaakt.

Het veldwerk

Met dit inventarisatieplan gaat onze DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest) naar de locatie. Hier worden van alle asbestverdachte materialen monsters genomen. Alle informatie wordt genoteerd en alle overige informatie, zoals foto’s en bronneninformatie, wordt digitaal geadministreerd. Bij terugkomst worden de monsters voor analyse overgedragen aan een geaccrediteerd laboratorium.

De rapportage

Als de monster-analyse klaar is, werkt een andere collega het rapport uit. Dit dwingt de DIA in het veld om volledig en ‘uniform’ te werken. Zo houden we elkaar scherp. Het rapport wordt op basis van alle veldwerkgegevens en de monsteranalyse samengesteld. Als het rapport gereed is volgt nog eenmaal een controle en daarna gaat het inventarisatierapport naar de opdrachtgever.

Algemeen

Om de aanwezigheid van asbest in een gebouw goed te kunnen inventariseren zijn bouwkundige kennis en gedegen kennis van asbest-eigenschappen cruciaal. Asbest heeft vele goede eigenschappen, het is niet voor niets jarenlang gebruikt. Vanuit die optiek en onze feitenkennis benaderen wij een gebouw: Van welk bouwjaar is het? Wat is er met het gebouw gebeurd? Is het pand van voor 1930? Dan weten we dat er in de basis geen asbest toegepast is maar er kan in de loop der jaren wel (met gebruik van asbest) verbouwd zijn.

Kennisniveau

Goed asbest inventariseren is belangrijk voor de vlotte verwijdering ervan. Blijken er tijdens de sanering, renovatie of sloop asbesthoudende materialen aanwezig te zijn, dan loopt een project vaak ongewild vertraging op, met alle bijbehorende kosten.

Onze ‘DIA’ heeft dus een verantwoordelijke taak: Hij/zij mag geen stukje asbest ‘missen’. Daarom is de uitwisseling van kennis en ervaringen bij Tritium Advies belangrijk. Daarnaast wisselen we de samenstelling van onze teams per project. We kunnen wel stellen dat, mede hierdoor, ons kennisniveau erg hoog is.

QuickScan asbest

Gaat u niet renoveren, verbouwen of slopen, maar wilt u wel weten of er asbest in uw vastgoed zit? Dan kunnen we u voorzien van een ‘Quickscan op asbest’: Ook dan staan wij voor u klaar! 

Arno Smits – Teamleider asbest

Tritium Advies