Erkenningsregeling InstallQ borgt kwaliteit PV-installaties

Door De Oplossers

Erkenningsregeling InstallQ borgt kwaliteit PV-installaties

BRON: https://www.installatieprofs.nl/

Hoe zijn we verzekerd van goede en het juist plaatsen en aansluiten van zonnepanelen? De vernieuwde erkenningsregeling Zonnestroomsystemen van stichting InstallQ borgt een gegarandeerde kwaliteit. Installatiebedrijven met zo’n erkenning op zak voldoen onder meer aan de Wet Kwaliteitsborging.

De erkenningsregeling Zonnestroomsystemen beschrijft de eisen voor het ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden van fotovoltaïsche zonne-energiesystemenDe kern van de erkenningsregeling is dat kwaliteitsborging nu aan de voorkant van het proces ligt. Wil van Ophem, technisch directeur InstallQ: “De erkenningsregeling beschrijft meetmethodieken en andere instrumenten voor een goed ontwerp en optimale uitvoering. Daarnaast kunnen de installatiebedrijven zelf controles uitvoeren met een checklist.”

Breed draagvlak

Van Ophem: “Die checklist is één-op-één gelijk aan die van Scope12; de nieuwe inspectienorm van SCIOS die tot stand kwam op initiatief van het Verbond van Verzekeraars, Holland Solar, iKeur en Techniek Nederland. Bij al onze erkenningen zoeken we zoveel mogelijk samenwerking en afstemming met stakeholders. Zo creëren we een breed draagvlak voor de kwaliteitsverbetering en veiligheid van de installatiesector.”

NEN1010

“De vernieuwde erkenningsregeling sluit aan op de Wet Kwaliteitsborging. Meegenomen zijn nieuwe regels in de bouw, waaronder de NEN1010, de norm voor laagspanningsinstallaties. Ook is geleerd van incidenten uit de praktijk, zoals pv-installaties die in brand vlogen. Werken volgens deze erkenning kan dergelijke voorvallen voorkomen,” aldus Van Ophem.

De vernieuwde erkenning is in te zien en aan te vragen via de site van InstallQ, onder vakgebied Zonnestroomsystemen. De erkenningsregeling maakt onderscheid tussen kleine installaties (met een aansluitwaarde tot en met 3 x 25 ampère) en grote systemen (boven de 3 x 25 A). Zo geven grote installaties meer risico en vergen meer eisen voor vakbekwaamheid. Houders met een erkenning voor grote installaties krijgen ook vaker een kwaliteitscontrole.