Magazine BOUWEN

BOUWEN is de eerste ‘bouwglossy’ in zuidoost Brabant met als doel mensen te informeren en inspireren. Het is een uitgave van De Oplossers v.o.f.  een onderneming van Wiljan Jansen (Perfect Bouwexperts) en Bas Leenders (CombasiQ Marketing & Communicatie).

BOUWEN
De bouw’ staat volop in de actualiteit. De huidige pandemie, het voortdurende tekort aan vakmensen en nieuwe wetgeving hebben grote gevolgen voor de bouwwereld. Niet alleen voor bedrijven en mensen die werkzaam zijn in de bouw, ook de afnemers (huizenbezitters en organisaties met bouwplannen) van vastgoed merken dat de wereld van het vastgoed continu ‘in beweging’ is.

Innoveren, inspireren en informeren zijn de fundamenten voor dit magazine. Met deze ‘glossy’ belichten we graag de mooie kanten en mogelijkheden van de bouwwereld en alle daaraan gerateerde vakgebieden. Er zijn gelukkig nog steeds bedrijven en mensen die met hart en ziel werken in deze bijzondere sector. Hun verhalen en informatie krijgen een mooie plek in deze ‘bouwglossy’. Hierdoor is BOUWEN niet alleen interessant voor de zakelijke markt, ook particulieren met (ver)bouwplannen vinden in ons magazine inspirerende informatie.

Dat is al te lezen in de eerste twee edities van BOUWEN:

Oplage:               2.500 exemplaren
Verspreiding:      Via adverteerders en openbare ruimten
Inhoud:               De Oplossers v.o.f.
Opmaak:             CombasiQ Marketing & Communicatie
Niets uit BOUWEN uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Oplossers v.o.f..

Adverteren in BOUWEN?
Neem dan even contact op met:
De Oplossers v.o.f.
Heijtsveld 123
5421 GZ Gemert
Site: www.de-oplossers.nl
Mail: contact@de-oplossers.nl
Natuurlijk zijn er mogelijkheden om een plaatsing in het magazine te combineren met aandacht op bouwplatform.info.

De Oplossers v.o.f. staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 74499246.